En tjänst för barn och deras förmedlare

Barn och unga är de mest prioriterade målgrupperna för folkbiblioteken. Ändå görs lite eller ingenting för dessa målgrupper i bibliotekens digitala kanaler. Därför vill vi satsa på ett digitalt innehåll för barn och deras förmedlare som en första konkret tjänst i den gemensamma utvecklingen. Vi ser gärna en utökad samverkan mellan skola och bibliotek i detta arbete.

Det verkar finnas två olika förhållningssätt till barn i bibliotekens kanaler bland folkbiblioteken idag. Den ena åsikten är att det är omöjligt för bibliotek att lyckas nå ut till barn digitalt, där man jämför med jättesatsningar som Bolibompa och spelsajter eller barn-appar. Den andra åsikten är att man når ut bra genom att lägga upp en barn-ingång på sin vanliga webbplats som man utformar med barnvänliga illustrationer, utan att i grunden ändra varken tilltal, kataloginnehåll eller bemanning. Vi är övertygade om att biblioteket kan och ska utföra sina grundläggande uppdrag, exempelvis att förmedla läsning, även digitalt. Mer än hälften av landets treåringar använder internet. Drygt 8 av 10 barn i 12-årsåldern använder internet varje dag enligt Statens medieråd.

Vi vill bygga digitala bibliotekstjänster för barn som utgår ifrån det läsfrämjande uppdraget och kärnverksamhet som att göra ett kvalitatitvt urval och presentera det lockande för barn och deras förmedlare. Vi har redan inlett arbetet genom det Kulturrådsstödda projektet Hitta en bra bok! Nu tar vi projektresultatet ett steg vidare och skapar en nationell barnboksredaktion samt utvecklar digitala tjänster som ska kunna användas både i hemmet, i biblioteket och kanske även i skolan.

Vill du veta mer? Skriv till kontakt@digitalabiblioteket.se.