Det digitala biblioteket

Malmö och Stockholms stadsbibliotek tar nu det första steget i en nationell satsning på ett digitalt folkbibliotek för hela Sverige, med användarnas behov i centrum. Alla bibliotek i landet är välkomna att bidra till, och ta del av satsningen. Vi ser ingen motsättning mellan att vara ett aktivt lokalt baserat folkbibliotek och att bedriva gränsöverskridande samverkan om gemensam infrastruktur och ett förbättrat innehåll.

Malmö och Stockholms stadsbibliotek har formulerat en avsiktsförklaring om en gemensam satsning på det digitala biblioteket. Den går ut på att inom ett år, med start i september 2014, ta fram en första gemensam digital tjänst för barn. Under året ska också en utvecklingsplan för det digitala biblioteket utformas, så att infrastrukturen bakom tjänsten för barn kan återanvändas för alla övriga digitala besökare. Syftet med samarbetet är att det ska vara första steget i en nationell satsning där alla landets folkbibliotek kan ingå. Vinnova, statens innovationsmyndighet, stödjer satsningen som även SKL, Sveriges kommuner och landsting, ställer sig bakom.

Som två stora folkbibliotek ser vi det som nödvändigt och självklart att förena våra resurser för att uppnå ett kraftfullt digitalt bibliotek vars utveckling sker med användarnas behov i centrum. Vi ser ingen motsättning mellan detta och att fortsätta vara starka lokala aktörer i våra respektive kommuner. Vi är övertygade om att en nationell satsning stärker det lokala biblioteket för både små och stora kommuner. Vi stödjer oss på erfarenheter vi gjort i vårt dagliga arbete, men också på lärdomar från tidigare nationella projekt.

Vill du veta mer? Skriv till kontakt@digitalabiblioteket.se eller kontakta oss som chefer för det digitala biblioteket i Malmö och Stockholm direkt.

Mikael Petrén, chef för Digitala biblioteket på Stockholms stadsbibliotek

Per Mattsson, chef för Digitala biblioteket på Malmö stadsbibliotek