Den 27 april träffades ett stort antal bibliotekschefer och andra medarbetare inom framför allt Västra Götalandsregionen för att informera sig om och diskutera planerna på Nationella digitala biblioteket. Totalt samlades drygt 50 personer i Kultur i Västs lokaler i Göteborg och några deltagare kom från andra län som Skåne och Sörmland.
Vi planerar just nu inga fler öppna intressentmöten under våren, Vi kommer istället  att arbeta vidare med de kontakter som redan är tagna i en gemensam beslutsprocess för att bilda en nationell organisation. För mer information går det bra att höra av sig via kontakt-formuläret här på bloggen.

I förra veckan genomförde vi ett fullbokat och mycket givande intressentmöte i Stockholm med drygt 60 kommuner representerade. Den 27 april kommer nästa intressentmöte att genomföras, då i Göteborg. Mötet är i det närmaste fullbokat, men det kan finnas enstaka restplatser. Om du som bibliotekschef är intresserad av att delta, hör av dig till kontakt-adressen här på bloggen så återkommer vi till dig.

Många har hört av sig till oss och visat intresse för att på något sätt delta i vårt arbete med att skapa det nationella digitala biblioteket. Vi har nu kallat alla som visat intresse till ett första informationsmöte i Stockholm den 26 mars. Glädjande nog blev mötet snabbt fullbokat vilket tyder på ett stort intresse. Över 60 kommuner finns representerade under mötet, från hela landet. Eftersom intresset var så stort och vi till och med tvingats tacka nej till ett par deltagare på grund av platsbrist kommer vi att ordna ytterligare ett möte i Göteborg i slutet av april.

Läs mer

Nu har vi börjat utveckla en digital boktipsningstjänst för barn som ska bli klar i en första version innan årsskiftet 2015/2016. Under en pilotperiod därefter kommer tjänsten att kunna användas av Stockholms och Malmös stadsbibliotek plus i ytterligare en pilotkommun. Utvecklingsprojektet finansieras av Stockholms stad och av Kulturrådet och tanken är att den färdiga barntjänsten på sikt ska kunna användas av alla bibliotek som vill ingå i vår samverkan kring det nationella digitala biblioteket.

Läs mer

Vi ser det som mycket angeläget att alla bibliotek ställer sig bakom SKL:s överenskommelse med hittills ett förlag, Natur och Kultur. Detta gör vi i Malmö och Stockholm aktivt, genom att sätta ett maxpris på 30 kronor för e-böcker från de förlag som är med i överenskommelsen, och 20 kronor för övriga förlag. På så sätt värnar vi om vår kommunala budget samtidgt som vi ger våra låntagare tillgång även till nya e-böcker till ett rimligt pris. Även förlag och författare tjänar på denna överenskommelse. Läs mer här om e-boksfrågan.

Det digitala biblioteken i Malmö och i Stockholm välkomnar den modell för utlåning av e-böcker som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och förlaget Natur och Kultur nu har enats om. Stockholms stadsbibliotek har varit en aktiv part i att arbeta fram modellen som innebär att bibliotek som ansluter sig till överenskommelsen får tillgång till alla Natur och Kulturs titlar, samtidigt som de kommer ut till försäljning. På det här sättet får fler läsare tillgång till nya böcker, oavsett format.

Läs mer

Många bibliotek har hört av sig och är intresserade av att delta i samarbetet om det digitala biblioteket, både under och efter årets Bok- och Biblioteksmässa. Det är jätteroligt förstås. Inte minst roligt är att flera skolbibliotek har visat intresse.

Det som händer nu närmast är att Stockholm och Malmö fortsätter sitt gemensamma arbete med att planera för utvecklingen av en tjänst riktad till barn, en tjänst vars tekniska och redaktionella infrastruktur ska gå att återanvända även för tjänster riktade till alla andra målgrupper för det digitala biblioteket.  Det är ett arbete som kräver en hel del diskussioner och beslut när det gäller  exempelvis metodik för ett användarorienterat arbetssätt, val av tekniska komponenter samt finansieringsmodell för en gemensam utveckling. Arbetet kommer att lägga grunden för ett gemensamt digitalt bibliotek som kan skalas upp nationellt. Som en del i arbetet kommer vi att kontakta var och en av de bibliotek som önskat vara delaktiga i den här inledande fasen för att gemensamt komma fram till hur delaktigheten bör se ut i varje enskilt fall. Det går bra att kontakta oss via kontaktadressen här på bloggen om man vill veta mer.

Äntligen är vi på Bok- och Biblioteksmässan! Under förmiddagen ägde vi scenen på Digitala Torget och det var fullt med nyfikna lyssnare som stannade kvar för att höra alla seminarier vi bjöd på. Sittplatserna räckte inte ens till. Nyheten att vi som bibliotek tar makten över vår digitala utveckling och innovation, och samarbetar över kommungränserna, är med andra ord lockande i det digra utbud mässan bjuder på.

Läs mer

Bok&Bibliotek börjar inte på torsdag – det har redan börjat känns det som, så otroligt mycket fix som det är. Allt från att transportera bokbläddrare och visitkort till att hitta en resaturang där även vegetarianerna blir glada och fixa scenprogram… det är verkligen tusen saker.
Läs mer

Torsdag den 25/9, på Digitala torgets scen, berättar vi om vår gemensamma satsning på det digitala biblioteket mellan kl 10-12. Därefter kan du träffa oss i vår monter, F03:12 under hela mässperioden.

Vi har bjudit in Michael Santangelo, samordnare för det internationella nätverket ReadersFirst och New York Public Library, för att få ett vidare perspektiv än det svenska. Välkommen!