Här berättar vi om utvecklingen av ett nationellt digitalt folkbibliotek för hela Sverige. Bloggen drivs inledningsvis av stadsbiblioteken i Malmö och Stockholm.

Det digitala biblioteket

Malmö och Stockholms stadsbibliotek tar nu det första steget i en nationell satsning på ett digitalt folkbibliotek för hela Sverige, med användarnas behov i centrum. Alla bibliotek i landet är välkomna att bidra till, och ta del av satsningen. Vi ser ingen motsättning mellan att vara ett aktivt lokalt baserat folkbibliotek och att bedriva gränsöverskridande samverkan om gemensam infrastruktur och ett förbättrat innehåll.

Läs mer

En tjänst för barn och deras förmedlare

Barn och unga är de mest prioriterade målgrupperna för folkbiblioteken. Ändå görs lite eller ingenting för dessa målgrupper i bibliotekens digitala kanaler. Därför vill vi satsa på ett digitalt innehåll för barn och deras förmedlare som en första konkret tjänst i den gemensamma utvecklingen. Vi ser gärna en utökad samverkan mellan skola och bibliotek i detta arbete.

Läs mer

E-böcker och prismodeller

Eftersom e-boksfrågan innehåller många olika beståndsdelar som gör den komplex har vi valt att samla vanliga frågor och våra svar på dem här. Innehållet riktar sig främst till bibliotekschefer och medarbetare, men även journalister och invånare med stort intresse för e-böcker på bibliotek kan hämta information här.

Läs mer

About the digital library

In September, the Public Libraries of Malmö and Stockholm signed a letter of intent, outlining a joint effort in developing the digital library. Today, both libraries host a digital library, and both parties see the opportunity to better handle the digital challenges by working together. The first goal will be to develop a common digital service for children, and that the infrastructure behind this service can be reused for all other digital visitors.

Läs mer